کشاورزی

محصولات دسته کشاورزی

پاورپوینت بیماری های مهم گیاهی

پاورپوینت بیماری های مهم گیاهی

پاورپوینت آفات مهم گیاهی

پاورپوینت آفات مهم گیاهی

پاورپوینت کارائی کودهای آلی با تاکید بر کمپوست

پاورپوینت کارائی کودهای آلی با تاکید بر کمپوست

پاورپوینت كنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی

پاورپوینت كنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی

پاورپوینت کاشت ، داشت ، برداشت پنبه

پاورپوینت کاشت ، داشت ، برداشت پنبه

پاوروپوینت خدمات مکانیزاسیون کشاورزی 2500 هکتار

پاوروپوینت خدمات مکانیزاسیون کشاورزی 2500 هکتار

روابط آب و خاک و گیاه

روابط آب و خاک و گیاه

مهمترین آفات كلزا در دنیا

مهمترین آفات كلزا در دنیا

پروژه فرایند تولید قند و شکر از چغندر قند

پروژه فرایند تولید قند و شکر از چغندر قند

استاندارد تعیین نقطه انجماد شیر (روش ترمیستور كریوسیكوپ)

بسمه تعالی پیشگفتار استاندارد تعیین نقطه انجماد شیر ( ترمیستور كریوسكوپ ) كه بوسیله كمیسیون فنی تهیه و تدوین شده و در یكصدوچهل‏و ششمین كمیته ملی استاندارد كشاورزی و غذائی مورخ 73103 مورد تائید قرار گرفته اینك باستناد بند 1 ماده 3 قانون اصلاحی قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن‏ماه 1371 بعنوان استاندارد رسمی ایران م

سلنیوم و اصلاح آلودگی آن در خاك

سلنیوم و اصلاح آلودگی آن در خاك

توسعه کشاورزی و نقش آن در صنعت

توسعه کشاورزی و نقش آن در صنعت

بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات

بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات

بررسی قابلیت تركیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفات عملكرد در ده ایزوله خالص هموكاریون قارچ خوراكی تكمه‌ای

بررسی قابلیت تركیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفات عملكرد در ده ایزوله خالص هموكاریون قارچ خوراكی تكمه‌ای

تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی

تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی

خاک و آبیاری

خاک و آبیاری

مقدمه ای بر کشت هیدرو پونیک

مقدمه ای بر کشت هیدرو پونیک

آفات چغندر قند

آفات چغندر قند

پروژه آزمون نتایج در گاوهای شیری

پروژه آزمون نتایج در گاوهای شیری

پروژه کامل انواع گل و گیاه و مشخصات آن ها

پروژه کامل انواع گل و گیاه و مشخصات آن ها

سلنیوم و اصلاح آلودگی آن در خاكsek

سلنیوم و اصلاح آلودگی آن در خاك

محصولات پر فروش

دسته بندی محصولات

بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی