پرسشنامه

محصولات دسته پرسشنامه

پرسشنامه شادکامی آکسفورد

پرسشنامه­ی شادكامی آكسفورد این پرسشنامه در سال 1989 توسط آراگیل ولو1 تهیه شده است که 5 حیطه­ ی رضایت از زندگی، حرمت خود، بهزیستی فاعلی، رضایت خاطر و خلق مثبت را می­سنجد

پرسشنامه سلامت معنوی الیسون و پالوتزین،1982

این پرسشنامه دارای 20 سوال است پرسشنامه سلامت معنوی توسط الیسون و پالوتزین1،1982 استفاده شده است که 10 سوال آن سلامت مذهبی و 10 سوال دیگر سلامت وجودی را اندازه­گیری می کرد نمره سلامت معنوی جمع این دو زیر گروه است که دامنه آن

پرسشنامه سردرد میگرن اهواز (AMQ)

1 پرسشنامه سردرد میگرن اهواز1 (AMQ) این ابزار توسط نجاریان (1376) ساخته و اعتباریابی شده است این آزمون از 25 سوال تشکیل یافته و برای ساخت آن 382 دانشجو از دو دانشگاه شهید چمران و آزاد اسلامی اهواز شرکت داشته­اند ماده‏های این مقیاس دارای چهار گزینه هرگز، به ندرت، گاهی اوقات و اغلب اوقات می‏باشد

پرسشنامه اضطراب قلب 1992

مقیاس اضطراب قلب پرسشنامه اضطراب قلب اولین بار توسط ایفرت1 و همکاران در سال 1992 ساخته شد پرسشنامه، اضطراب مربوط به بیماری قلب را می سنجد و دارای 18 آیتم و 3 زیر مقیاس که آیتم های 10، 11، 13، 14، 15، 16، 17، 18، زیر مقیاس ترس، آیتم های 2، 5، 7، 9، 12 ، زیر مقیاس اجتناب وآیتم های ، 1، 3، 4، 6، 8 ، زیر مقیاس توجه را می سنجند

پرسشنامه فشار روانی شغلی پارکر و دکوتیس (1983)

پرسشنامه فشار روانی شغلی در این پژوهش جهت سنجش فشارروانی شغلی از پرسشنامه فشار روانی شغلی پارکر و دکوتیس(1983) ترجمه خاقانی زاده و همکاران (2008) استفاده شده است این مقیاس اولین بار توسط این پژوهشگران برای تعیین عوامل فشارزای سازمانی مورد استفاده قرار گرفته است این مقیاس دارای 12ماده است که بر روی یک مقیاس 5 درجه­ای از 1 کاملا مخالف تا 5 ک

(( پرسشنامه ی قاطعیت )) ایلین گمنریل و چریل ریکی

این مجموعه شاید اولین بار در فروشگاه سیدو به فروش میرسد و همچنین در سایر سایتهای ایرانی این مجموعه شامل پرسشنامه قاطعیت در روانشناسی میباشد با راهنما که برای اولین برا توسط چندتا از استاید بنام دانشگاهی تهیه سده و منتشر میشود این مجموعه در فایل زیپ میباشد و محتوی داخل زیپ درقالب آفیس وورد میباشد

محصولات پر فروش

دسته بندی محصولات

بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی