برنامه نویسی

محصولات دسته برنامه نویسی

برف روی دسکتاپ

برنامه بارش برف روی دسکتاپ به زبان سی شارپ

ذخیره تنظیمات

برنامه ذخیره تنظیمات به زبان سی شارپ

شطرنج

برنامه بازی شطرنج به زبان سی شارپ

نوار پیمایش

برنامه نوار پیمایش به زبان سی شارپ

تغییرنام درایوها

برنامه تغییرنام درایوها به زبان سی شارپ

گزارش گیری

برنامه گزارش گیری به زبان سی شارپ

دفترچه تلفن لینکیو

برنامه دفترچه تلفن به زبان سی شارپ

دفتر تلفن

برنامه دفتر تلفن به زبان سی شارپ

پروژه پیمانکاری

برنامه پروژه پیمانکاری به زبان سی شارپ

پذیرش بیمار

برنامه پذیرش بیمار به زبان سی شارپ

نمایش اطلاعات سیستم عامل

برنامه نمایش اطلاعات سیستم عامل به زبان سی شارپ

نقاشی

برنامه نقاشی به زبان سی شارپ

کار با تصاویر

برنامه کار با تصاویر به زبان سی شارپ

باز و بست شدن درب درایو

برنامه باز و بست شدن درب درایو به زبان سی شارپ

دیتابیس فیلم

برنامه دیتابیس جهت آرشیو فیلم به زبان سی شارپ

حرکت آیکون رو ی دسکتاپ

برنامه حرکت آیکون بروی دسکتاپ به زبان سی شارپ

وام مسکن

برنامه محاسبه وام مسکن به زبان سی شارپ

نت پد پلاس

ّرنامه نت پد به زبان سی شارپ

مشترکین 118

برنامه مشترکین 118 به زبان سی شارپ

مدیریت رستوران

برنامه مدیریت رستوران به زبان سی شارپ

مدیرت دانشگاه

برنامه مدیرت دانشگاه به زبان سی شارپ

محصولات پر فروش

دسته بندی محصولات

بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی