شیمی

محصولات دسته شیمی

پاورپوینت انتقال گرما در انتقال گاز

انواع حالات انتقال گرما افزایش انتقال حرارت انواع جریان دو فازی انواع چگالش در لوله گاز

پاورپوینت میعانات گازی

مخازن گاز میعانی مراحل تثبیت میعانات گازی خوراک واحد شرح فرایند تقطیر رفرمینگ کاتالیزوری تزریق میعانات گازی

پاورپوینت بررسی روش های کلی اکتشاف نفت

اکتشاف نفت نفت اکتشاف مخازن نفتی گرانی سنجی میدان های الکترومغناطیسی لرزه نگاری چاه های اکتشافی

پاورپوینت خوردگی در صنایع نفت و گاز

زنگ خطوط لوله حفاظت کاتدی واکنش خوردگی خوردگی در صنایع نفت و گاز

پاورپوینت دستگاه های مختلف جداسازی فازها در فرآوری گاز طبیعی، اصول طراحی و کاربرد

صنعت گاز جریانهای سر چاهی هیدروكربن مایع جداسازی میعانات

پاورپوینت روش های نوین انتقال گاز طبیعی

روش های نوین انتقال گاز خط لوله روش صنعتی تولید ال ان جی انتقال گاز هیدرات گازی

پاورپوینت بررسی معادلات حالت در گازها ومیعانات گازی

علت بررسی معادلات حالت معادلات حالت بررسی آثار بین مولکولی معادله پنگ معادله سیمونت، محاسبه فوگاسیته

فراورده های CNG,LPG,LNG

گاز طبیعی فراورده های گازی LPG CNG

پاورپوینت تبدیل متانول به فرمالدهید

فرمالدهید فرآیند کاتالیست نقره فرایند کاتالیست اکسید کاربرد فرمالدهید فوتوکاتالیستها

پاورپوینت نفت خام و نحوه تشکیل آن

تقسیم بندی نفت های خام انواع نفت خام منشا نفت خام واسطه های تشکیل نفت

پاورپوینت کاتالیزورهای مورد استفاده در گوگرد زدایی

کاتالیزورها كاتالیستهای نیکل گوگرد زدایی از گاز مولیبدن

پاورپوینت گل حفاری

وظایف گل حفاری نقش مواد در گل حفاری مواد معدنی مورد استفاده در گل حفاری انواع گل حفاری

پاورپوینت بهره برداری در صنایع نفت

صنایع نفت مخـزن تولیـد اتـاق كـنتـرل میزكردن چاه

پاورپوینت حفاری جهت دار

حفاری جهت دار چاه انواع ابزار

پاورپوینت کراکینگ کاتالیستی

راکتور انواع سیستم های برگشتی دمای راکتور

پاورپوینت شرح عملیات حفاری

لوازم و قطعات حفاری گل حفاری نقش گل حفاری انواع حفاری مواد معدنی که در حفاری استفاده می شوند حفاری جهت دار

پاورپوینت تولید امونیاک

کاربرهای آمونیاک گاز طبیعی آمونیاک ترکیبی

پاورپوینت نحوه تشکیل گریس و انواع آن

گریس ها تعریف گریس گریس تعریف گریس

پاورپوینت نحوه انتقال نفت خام به پالایشگاه

خوردگی در لوله ها انواع خوردگی در لوله ها پیشگیری از خوردگی داخل لوله ها ویژگی پوشش ها حفاظت کاتدی

پاورپوینت تزریق گاز به چاههای نفت برای بهره برداری از مرحله دوم

دبی تزریق گاز ضرورت تزریق گاز تزریق گاز به دو صورت امتزاجی عوامل تعیین کننده در تزریق گاز گاز طبیعی

محصولات پر فروش

دسته بندی محصولات

بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی